Logomaagzuur.nl - link naar homepage

Rechten en Privacy

Wanneer u deze website bezoekt en eventueel informatie gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan.

 

Rechten en Privacy

 

Rechten

Aan de inhoud van deze site is de uiterste zorg besteed. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van arts of apotheker vervangen. De informatie op deze site dient niet te worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een gezondheidsprobleem. Te allen tijde dient een arts of specialist te worden geraadpleegd.

 

De informatie op deze site is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kan informatie niet volledig zijn, achterhaald worden door de wetenschap, vatbaar zijn voor meerdere uitleg of zelfs onjuistheden bevatten. De eigenaar van deze site, de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging
Nederland (CCUVN), aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, de toegang tot of de mogelijkheid gebruik te maken van de informatie, noch zal de eigenaar aansprakelijk zijn voor eventuele onvolledige of onjuiste informatie.
Niet alle sites gelinkt aan deze site zijn door de eigenaar gecontroleerd en de eigenaar wijst dan ook iedere verantwoordelijkheid af voor de inhoud van zulke websites en sluit iedere aansprakelijkheid voor eventueel daaruit ontstane schade uit. Gebruik maken van een link gebeurt geheel op eigen risico. De eigenaar behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging veranderingen aan te brengen op deze website.
Deze website met internetadres www.maagzuur.nl en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en niet daarbuiten.

 

Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten, foto's en figuren, merken en andere werken die beschermd zijn door rechten van intellectueel eigendom, zoals auteursrechten of merkrechten. De eigendomsrechten berusten bij de eigenaar of een van haar licentiegevers. Ieder ander gebruik dan voor zover uitdrukkelijk toegelaten op grond van de toepasselijk wet- en regelgeving is niet toegestaan. De eigenaar behoudt al haar rechten voor.

 

Overname door CCUVN
AstraZeneca heeft de site per 1 februari 2011 overgedragen aan de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland. Met de overdracht aan de CCUVN zijn alle rechten overgedragen en heeft AstraZeneca geen enkele bemoeienis of invloed op de site.
De CCUVN heeft naast chronische darmziekten ook te maken met de gevolgen van medicatie en richt zich in
haar werkzaamheden op anderen aandoeningen waarvoor geen vereniging in Nederland is. Door deze site over
te nemen hoopt zij ook de belangen van mensen met maagzuur te kunnen behartigen, alsmede te zorgen voor
goede informatie voor mensen met maagklachten. 

 

Privacy beleid

 

Gegevens die u op deze website invult of heeft ingevuld, zullen worden opgenomen in de siteadministratie, die wordt gehouden door triptic bv, Postbus 4279, 5604 EG Eindhoven.

 

triptic zal persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken. De gegevens van u als deelnemer worden in de administratie opgenomen met het doel om met u te kunnen communiceren indien dit voortvloeit uit uw gebruik van de website. Ook worden uw gegevens gebruikt voor statistische doeleinden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.

 

Op de website staan diverse links naar websites van derden. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van die aanbieders.

 

E-mail

De via deze site verstuurde e-mail en eventuele bijlagen kan vertrouwelijke informatie en adviezen bevatten en is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Deze e-mail is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Toch kan de eigenaar niet garanderen dat de informatie altijd correct en volledig is. De eigenaar aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

 

Gegevens

Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland
Houttuinlaan 4b
3447 GM Woerden


Telefoon: +31 348 420 780

Email: info@maagzuur.nl'+'@'+'info@maagzuur.nl


Brandend maagzuur?

Helpt melk tegen maagzuur? Zo niet, wat dan allemaal wel?

lees het antwoord op deze vraag

Kan een te hoge dosis stress ook maagzuurklachten geven?

lees het antwoord op deze vraag

Brandend maagzuur
Wat is brandend maagzuur?
Mogelijke oorzaken
Wat kunt u er aan doen?
Leven met brandend maagzuur
Dagelijks leven
Lichamelijke inspanning
Zwangerschap
Naar de dokter
Wanneer gaat u naar de dokter?
Behandelingsmogelijkheden
Doe de maagzuurcheck